DOSEN HOMEBASE PRODI

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN BENGKULU

BERDASARKAN SK REKTOR IAIN BENGKULU NO. 0025 TAHUN 2018

 

NO NAMA GOL/

JABATAN FUNGSIONAL

PENDIDIKAN HP
1 Drs. M. Nur Ibrahim, M.Pd IV/c S2 Universitas Bengkulu 081288972957
NIP. 195708101991031003 Lektor Kepala  
2 Dra. Suryani, M.Ag IV/a S2 IAIN Alauddin Makasar 081377947155
NIP. 19690110199603200277 Lektor Kepala  
3 Drs. Salim B Pili, M.Ag IV/a S2 IAIN Syarif Hidayatullah 085267879019
NIP. 195705101992031001 Lektor Kepala  
4 Dra. Rindom Harahap, M.Ag IV/a S2 IAIN Syarif Hidayatullah

Jakarta

081288714315
NIP. 196309051997032002 Lektor Kepala  
5 Jonsi Hunadar, M.Ag IV/a S2 IAIN Imam Bonjol Padang 081539262621
NIP. 197204091998031001 Lektor Kepala  
6 Maryam, S.Ag., M.Hum IV/a S2 IAIN Raden Fatah Palembang 081632261970
NIP. 197210221999032001 Lektor Kepala  
7 Ibrahim, M.Ag IV/a S2 IAIN Syarif Hidayatullah 082186542345
NIP. 197007271994031005 Lektor Kepala  
8 Drs. H. Sutan Bahari, M.Pd IV/b S3 Universitas Negeri Jakarta 08117307286
NIP. 195403031979031001 Lektor  
9 Dra. Agustini, M.Ag III/d S2 IAIN Raden Fatah 081368251001
NIP. 196808171994032005 Lektor  
10 Yuhaswita, MA III/d S2 IAIN Imam Bonjol 081368780602
NIP. 197006271997032002 Lektor  
11 Drs. Lukman, SS., M.Pd III/d S2 Universitas Bengkulu 081278049669
NIP. 197005252000031003 Lektor  
12 M. Ridho Syabibi, M.Ag III/d S2 IAIN Ar-Raniry Aceh 085269885415
NIP. 19680727 2002121002 Lektor  
13 Emzinetri, M.Ag III/d S2 IAIN Imam Bonjol 081368148420
NIP. 197105261997032002 Lektor  
14 Sa’adah Mardliyati, MA III/d S2 Universitas Muhamadiyah Jakarta 08127327910
NIP. 19730522 1999032001 Lektor  
15 Asniti Karni, M.Pd.Kons III/d S2 Universitas Negeri Padang 081374886184
NIP. 197203122000032003 Lektor  
16 Refileli, S.Ag, MA III/d S2 IAIN Sultan Syarif Qasim Riau 081373198856
NIP. 19670525 200003 2 003 Lektor  
17 Ismail, S.Ag., M.Ag III/d S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 085758019634
NIP. 197206112005011002 Lektor  
18 Robeet Thadi, S.Sos., M.Si III/d S2 Universitas Padjadjaran Bandung 085267034449
NIP. 19800602 200312 1 003 Lektor  
19 Poppi Damayanti, M.Si III/d S2 Institut Pertanian Bogor 081271337408
NIP. 19770717 2005012010 Lektor  
20 Sugeng Sejati, S.Psi., MM III/d S2 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta 081368389000
NIP. 19820604 2006041001 Lektor  
21 Nelly Marhayati, S.Ag., M.Si III/d S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 081369303518
NIP. 197803082003122003 Lektor  
22 Triyani Pujiastuti, MA.Si III/c S2 UIN Syarif Hidayatullah 085385177396
NIP. 19820210 2005012003 Lektor  
23 Rini Fitria, S.Ag., M.Si III/c S2 Universitas Padjadjaran 081367548253
NIP. 19751013 200604 2 001 Lektor  
24 Japarudin, S.Sos.I., M.Si III/c S2 UIN Sunan Kalijaga 081272192060
NIP. 198001232005011008 Lektor  
25 Erwin Suryaningrat, M.Hum III/c S2 UIN Sunan Kalijaga 085268159255
NIP. 198004222006041002 Lektor  
26 Ahmad Farhan, S.S., M.S.I III/c S2 UIN Sunan Kalijaga 081328660979
NIP. 19810311 2009011007 Lektor  
27 H. Rozian Karnedi, M.Ag III/c S2 IAIN Imam Bonjol 08117302916
NIP. 19781106 2009121004 Lektor  
28 Rahmat Ramdhani, M.Sos.I III/c S2 IAIN Raden Intan Lampung 085269614550
NIP. 19830612 200912 1 006 Lektor  
29 Moch. Iqbal, M.Si III/c S2 Institut Pertanian Bogor 081332658520
NIP. 19750526 2009121001 Lektor  
30 Asmara Yumarni, M.Ag III/c S2 Universitas Muhammadiyah Malang 081368804470
NIP. 197108272005012003 Lektor  
31 Azizah Aryati,M.Ag III/c S2 IAIN Sunan Kalijaga 081927366174
NIP. 197212122005012007 Lektor  
32 Edi Sumanto, M.Ag III/c S2 IAIN Bengkulu 085273607746
NIP. 197209052007011030 Lektor  
33 Drs. Suhilman Mustofa, M.Pd.I IV/a S2 IAIN Bengkulu 082177512629
NIP. 195705031993031002 Asisten Ahli  
34 Ellyana, S.Ag.,M.Pd.I IV/a S2 IAIN Bengkulu 082176491123
NIP. 196008121994032001 Asisten Ahli  
35 Ashadi Cahyadi, MA III/b S2 IAIN Imam Bonjol 085273855995
NIP. 198509182011011009 Asisten Ahli  
36 H. Syukraini Ahmad, MA III/b S2 Universitas Kebangsaan Malaysia 085384005419
NIP. 19780906 200912 1 002 Asisten Ahli  
37 Wira Hadikusuma, M.S.I III/b S2 UIN Sunan Kalijaga 085268270468
NIP. 19860101 201101 1 012 Asisten Ahli  
38 Rodiyah, MA.Hum III/b S2 UIN Syarif Hidayatullah 085267170417
NIP 198110142007012010 Asisten Ahli  
39 Armin Tedy, M.Ag III/b S2 IAIN Bengkulu 085758158134
NIP 199103302015031004 Asisten Ahli  
40 Hermi Pasmawati, M.Pd.Kons. III/b S2 Universitas Negeri Padang 081374523261
NIP. 198705312015032005 Asisten Ahli  
41 Bobbi Aidi Rahman, MA.Hum III/b S2 UIN Syarif Hidayatullah 085266251236
NIP. 198807142015031004 Asisten Ahli  
42 Ahmad Abas Musofa, M. Ag III/b S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 082331038134
NIDN. 2023078601 Asisten Ahli 085840924795
43 Iwan Ramadhan Sitorus, MHI III/b S2 IAIN Bengkulu 085273305752
NIDN. 2028058701 Asisten Ahli  
44 Adam Nasution, M.Pd.I III/b S2 IAIN Bengkulu 081373814846
NIDN. 2020088202 Asisten Ahli  
45 Lailatul Badriyah, S.Psi, MA III/b S2 Universitas Gadjah Mada 0852694842094
NIDN. 2004099101 Asisten Ahli  
46 Reko Serasi, MA III/b S2 Universitas Gadjah Mada 08117324567
NIDN. 2009118701 Asisten Ahli  
47 Yenni Patriana, MA III/b S2 UNISSA Brunei Darussalam 082374582834
NIDN. 2002108001 Asisten Ahli  
48 Pebri Prandika Putra, M. Hum III/b S2 Universitas Negeri Jakarta 085268243064
NIDN. 2002038901 Asisten Ahli  
49 H. Ilham Syukri, Lc. MA III/b S2 Universitas Al-Azhar Kairo 085788099806
NIDN. 2029128501 Asisten Ahli  
50 Syamsul Ma’arif, M. Ag III/b S2 IAIN Bengkulu 085378708403
NIDN. 2005088502 Asisten Ahli  
51 Zubaidah, M.Us III/b S2 Universiti Malaya

Malaysia

082281734161
NIDN. 2016047202 Asisten Ahli  
52 H. Syahidin, Lc. MA.Hum III/b S2 UIN Syarif Hidayatullah 085216031612
NIDN. 2008068501 Asisten Ahli  
53 Sepri Yunarman, M.Si III/b S2 Universitas Andalas Padang 081278744825
NIDN. 2010029001 Asisten Ahli  
54 Nurul Hidayati, M.Si III/b S2 Institut Pertanian Bogor 082376262676
NIDN. 2021038602 Asisten Ahli